Staples for Air staplers


Model-number Diameter (D) Overall Length Model Shank Coating Pack Quantity
6 mm 15 mm AT638 Smooth Bright 5000
6 mm 18 mm AT638 Smooth Bright 5000
6 mm 25 mm AT638 Smooth Bright 5000
6 mm 30 mm AT638 Smooth Bright 5000
6 mm 35 mm AT638 Smooth Bright 5000
6 mm 38 mm AT638 Smooth Bright 5000